& Ucz się razem ze mną &

Dane aktualne na rok: 2018

**************************************************************************

Wersja skrócona

**************************************************************************

Każde zajęcia i ich zawartość jest tak różna jak i różni są moi studenci, ich cele oraz potrzeby. Dlatego tematyka, częstotliwość oraz godziny spotkań – wszystkie te istotne elementy dopasowuję do wymogów zgłaszających się do mnie osób.

Naszym pierwszym kontaktem jest rozmowa o charakterze informacyjno-zapoznawczym, której długość zależy od Ciebie.

Na jej podstawie opracowuję „szkielet” naszych zajęć oraz dodatkowo indywidualny plan pracy własnej*. Trzymam nad nimi pieczę przez cały czas naszej współpracy.

Godzina lekcji (60 minut) to koszt 60zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej o moich zajęciach konwersacyjnych?

Kliknij tutaj, aby poznać ich zawartość.

Jeśli jesteś zainteresowany zapisz się na rozmowę wstępną wypełniając proste zgłoszenie.

 

*Stworzenie planu pracy własnej zazwyczaj związane z dodatkową – jednorazową opłatą w wysokości ustalanej indywidualnie dla każdego kursanta. Plan ten nie jest obowiązkowy.

Układam szczegółówe plany nauki języka również dla osób, które nie są zainteresowane zajęciami, ale  p o t r z e b u j ą  n a d a ć  swojej pracy z angielskim  o d p o w i e d n i  k s z t a ł t (szkielet) i chcą  n a  b i e ż ą c o  pozostawać  p o d  opieką  n a u c z y c i e l a.

 

**************************************************************************

Wersja pełna

**************************************************************************

I. Kim jestem                                               

Lektorem języka angielskiego z ponad 10-letnim doświadczeniem prowadzenia zajęć, głównie z osobami dorosłymi różnych zawodów jak i studentami szkół wyższych. Entuzjastą wykorzystania możliwości technologicznych jak i zasobów, które kryją źródła internetowe w uczeniu i nauczaniu. Nauczycielem z dużą dozą wnikliwości językowej, dbającym o efektywne wykorzystanie czasu lekcji oraz poza nią. Dociekliwym doradcą w sferze rozwijania poszczególnych umiejętności językowych.

II. Co proponuję                                                                

1. Zajęcia konwersacyjne

o charakterze ogólnym lub oparte o zagadnienia z poszczególnych dziedzin wskazanych przez kursanta

2. Lekcje dla początkujących

w tym również proste zajęcia konwersacyjne w standardowym lub krótszym wymiarze czasowym

3. Zajęcia gramatyczne

jednorazowe lub cykliczne, mające na celu wyjaśnienie lub utrwalenie danej zagadnienia lub grupy zagadnień gramatycznych

4. Zajęcia ‘szyte na miarę’

stworzenie kursu od podstaw i na potrzeby konkretnego kursanta

********************************************************************************

Wszystkie wymienione wyżej zajęcia mogą odbywać się w następującym wymiarze czasowym : 30, 45 lub 60 minut. Pory odbywania zajęć jak i ich częstotliwość mogą być stałe lub elastyczne (ustalane z tygodniowym wyprzedzeniem).

*********************************************************************************

III. Jak to działa           

Zajęcia przeze mnie prowadzone nie bazują na konkretnych podręcznikach (chyba, że jest to wyraźne życzenie osoby pragnącej się uczyć). Są one za każdym razem przygotowywane indywidualnie na podstawie wstępnej rozmowy z kursantem, oparte na sprawdzonych przeze mnie materiałach ogólnie dostępnych w sieci lub autorskich rozwiązaniach – tworzonych przeze mnie na bieżąco lub przygotowanych w formie szkieletu przed rozpoczęciem danego kursu. Zdarza się również, że dane lekcje są całkowicie bezmateriałowe, a jedynie utrwalają bądź poszerzają już posiadaną wiedzę.

Indywidualny charakter lekcji pozwala mi elastycznie reagować na zmieniające się założenia nauki jak i zasygnalizowane potrzeby.

Do prowadzenia lekcji wykorzystuję komunikator Skype (oraz Google + Hangouts). Jeśli jeszcze nie posiadamy tego oprogramowania na swoim komputerze niezbędne będzie jego zainstalowanie. Oprogramowanie jest bezpłatne (plik instalacyjny w polskiej wersji językowej dostępny do pobrania –  tutaj). Po zainstalowaniu należy założyć swoje konto.

Gdy posiadamy już swoją nazwę użytkownika Skype proszę o jej przekazanie drogą mailową. To zainicjuje nasz pierwszy kontakt i pozwoli na przeprowadzenie rozmowy wstępnej. Ma ona przede wszystkim charakter informacyjny, ale również i techniczny (pozwoli mi sprawdzić m.in. jak dobrze się słyszymy).

Jeśli natomiast program Skype nie jest nam całkiem obcy wtedy można mnie łatwo odnaleźć wpisując w pole wyszukiwania kontaktów mój identyfikator – eng-tutor.

Konto na Skypie to krok pierwszy, następny to zaopatrzenie się w zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Z doświadczenia wiem, że słyszalność jest o wiele lepsza przy użyciu takiego zestawu niż przy rozmowach prowadzonych z wykorzystaniem jedynie wbudowanego w komputer mikrofonu. Po podłączeniu słuchawek i mikrofonu należy sprawdzić czy działają one poprawnie w programie.

Ostatni krok to gotowość do lekcji :)

IV. Ile to kosztuje                            

Zanim rozpoczniemy wspólną naukę naszym pierwszym kontaktem będzie rozmowa o charakterze informacyjnym (wspominałam o niej również w części „Jak to działa”).

Jeśli po tym spotkaniu zapadnie ze strony kursanta pozytywna decyzja o wspólnej nauce  cena jednej 60-minutowej lekcji wynosi 60zł (w tą cenę wliczone są również wszystkie materiały jak i  bieżący nadzór nad przebiegiem nauki).

Przy lekcjach krótszych czasowo jak i „kursach na miarę” cena ustalana jest indywidualnie.

V. Kontakt                                  

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prowadzonych przeze mnie zajęć proszę o przesłanie wiadomości. Z przyjemnością odpowiem na każde pytanie.

&

e-mail : martacreatively@gmail.com

skype: eng-tutor

&

Dziękuję.

Marta


Reklamy