& Lekcje przez Skype &

Dane aktualne na rok: 2017

**************************************************************************

Wersja skrócona

**************************************************************************

Każde zajęcia i ich zawartość jest tak różna jak i różni są moi studenci, ich cele oraz potrzeby. Dlatego tematyka, częstotliwość oraz godziny spotkań – wszystkie te istotne elementy dopasowuję do wymogów zgłaszających się do mnie osób.

Zanim rozpoczniemy zajęcia opracowuję dla każdej osoby indywidualny plan pracy własnej*, trzymam nad nim pieczę przez cały czas naszej wspólnej nauki.

Godzina lekcji (60 minut) to koszt 60zł.

Od stycznia do czerwca 2017 proponuję także zajęcia w grupach dwuosobowych, dzięki czemu cena lekcji dla kursanta obniża się o połowę (każdy płaci jedynie 30zł).

Zapraszam również do udziału w projektach autorskich „Pytaniomania/Email Question Mania” (wprawki w pisaniu), „Dziennik” czy też naukę z książeczkami Graded Readers. Szczegóły na życzenie.

*Stworzenie planu pracy własnej jest zazwyczaj związane z dodatkową – jednorazową opłatą w wysokości ustalanej indywidualnie dla każdego kursanta.

Układam szczegółówe plany nauki języka również dla osób, które nie są zainteresowane zajęciami, ale  p o t r z e b u j ą  n a d a ć  swojej pracy z angielskim  o d p o w i e d n i  k s z t a ł t (szkielet) i chcą  n a  b i e ż ą c o  pozostawać  p o d  opieką  n a u c z y c i e l a.

 

**************************************************************************

Wersja pełna

**************************************************************************

I. Kim jestem                                               

Lektorem języka angielskiego z ponad 10-letnim doświadczeniem prowadzenia zajęć, głównie z osobami dorosłymi różnych zawodów jak i studentami szkół wyższych. Entuzjastą wykorzystania możliwości technologicznych jak i zasobów, które kryją źródła internetowe w uczeniu i nauczaniu. Nauczycielem z dużą dozą wnikliwości językowej, dbającym o efektywne wykorzystanie czasu lekcji oraz poza nią. Dociekliwym doradcą w sferze rozwijania poszczególnych umiejętności językowych.

II. Co proponuję                                                                

1. Zajęcia konwersacyjne

o charakterze ogólnym lub oparte o zagadnienia z poszczególnych dziedzin wskazanych przez kursanta

2. Lekcje dla początkujących

w tym również proste zajęcia konwersacyjne w standardowym lub krótszym wymiarze czasowym

3. Zajęcia gramatyczne

jednorazowe lub cykliczne, mające na celu wyjaśnienie lub utrwalenie danej zagadnienia lub grupy zagadnień gramatycznych

4. Zajęcia ‘szyte na miarę’

stworzenie kursu od podstaw i na potrzeby konkretnego kursanta

********************************************************************************

Wszystkie wymienione wyżej zajęcia mogą odbywać się w następującym wymiarze czasowym : 30, 45 lub 60 minut. Pory odbywania zajęć jak i ich częstotliwość mogą być stałe lub elastyczne (ustalane z tygodniowym wyprzedzeniem).

*********************************************************************************

III. Jak to działa           

Zajęcia przeze mnie prowadzone nie bazują na konkretnych podręcznikach (chyba, że jest to wyraźne życzenie osoby pragnącej się uczyć). Są one za każdym razem przygotowywane indywidualnie na podstawie wstępnej rozmowy z kursantem, oparte na sprawdzonych przeze mnie materiałach ogólnie dostępnych w sieci lub autorskich rozwiązaniach – tworzonych przeze mnie na bieżąco lub przygotowanych w formie szkieletu przed rozpoczęciem danego kursu. Zdarza się również, że dane lekcje są całkowicie bezmateriałowe, a jedynie utrwalają bądź poszerzają już posiadaną wiedzę.

Indywidualny charakter lekcji pozwala mi elastycznie reagować na zmieniające się założenia nauki jak i zasygnalizowane potrzeby.

Do prowadzenia lekcji wykorzystuję komunikator Skype (oraz Google + Hangouts). Jeśli jeszcze nie posiadamy tego oprogramowania na swoim komputerze niezbędne będzie jego zainstalowanie. Oprogramowanie jest bezpłatne (plik instalacyjny w polskiej wersji językowej dostępny do pobrania –  tutaj). Po zainstalowaniu należy założyć swoje konto.

Gdy posiadamy już swoją nazwę użytkownika Skype proszę o jej przekazanie drogą mailową. To zainicjuje nasz pierwszy kontakt i pozwoli na przeprowadzenie rozmowy wstępnej. Ma ona przede wszystkim charakter informacyjny, ale również i techniczny (pozwoli mi sprawdzić m.in. jak dobrze się słyszymy).

Jeśli natomiast program Skype nie jest nam całkiem obcy wtedy można mnie łatwo odnaleźć wpisując w pole wyszukiwania kontaktów mój identyfikator – eng-tutor.

Konto na Skypie to krok pierwszy, następny to zaopatrzenie się w zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Z doświadczenia wiem, że słyszalność jest o wiele lepsza przy użyciu takiego zestawu niż przy rozmowach prowadzonych z wykorzystaniem jedynie wbudowanego w komputer mikrofonu. Po podłączeniu słuchawek i mikrofonu należy sprawdzić czy działają one poprawnie w programie.

Ostatni krok to gotowość do lekcji :)

IV. Ile to kosztuje                            

Zanim rozpoczniemy wspólną naukę naszym pierwszym kontaktem będzie rozmowa o charakterze informacyjnym (wspominałam o niej również w części „Jak to działa”).

Jeśli po tym spotkaniu zapadnie ze strony kursanta pozytywna decyzja o wspólnej nauce  cena jednej 60-minutowej lekcji wynosi 60zł (w tą cenę wliczone są również wszystkie materiały jak i  bieżący nadzór nad przebiegiem nauki).

Przy lekcjach krótszych czasowo jak i „kursach na miarę” cena ustalana jest indywidualnie.

Dla osób, które zgłoszą się do nauki do 15 stycznia 2017r. i powołają się na kramikowy blog – 50zł – przez pierwsze 2 m-ce.

V. Kontakt                                  

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prowadzonych przeze mnie zajęć proszę o przesłanie wiadomości. Z przyjemnością odpowiem na każde pytanie.

&

e-mail : englishesllessons@gmail.com

skype: eng-tutor

&

Dziękuję.

Marta


Reklamy